برخی از مراکز طرف قرارداد شرکت مبنانگار آریا نمایندگی شرکت جهان گستر پارس در شهرستانها
نام تاریخ نصب سیستم آدرس
امور آب بردسیر 1393/09/09 بردسیر
دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر 1387/10/28 بردسیر
آموزشکده فنی پسرانه بم 1388/08/27 بم
مجتمع آموزش عالی بم 1388/03/27 بم
شرکت ارگنوش بم 1393/12/18 بم
آموزشکده فنی پسرانه جیرفت 1388/04/20 جیرفت
اداره کل ارشاد جنوب کرمان 1393/10/09 جیرفت
بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت 1390/01/17 جیرفت
بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت 1389/05/31 جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 1389/06/03 جیرفت
مرکز بهداشت جیرفت 1389/05/23 جیرفت
سپاه ثارالله راور 1393/02/28 راور
موسسه تحقیقات پسته رفسنجان 1387/05/06 رفسنجان
اداره مخابرات رفسنجان 1387/07/16 رفسنجان
شرکت امین پدیدار رفسنجان 1389/04/28 رفسنجان
شرکت ماجد کرمان 1393/07/22 رفسنجان
شرکت جهان خشکبار خاورمیانه رفسنجان 1393/07/22 رفسنجان
شرکت مهندسی کشاررزی مرجع رفسنجان 1393/09/09 رفسنجان
کارخانه فررمولیبدن کویر رفسنجان 1387/03/17 رفسنجان
مرکز بهداشت رودبار 1388/01/22 رودبار
آزمایشگاه دکتر حسن زاده 1391/12/27 زرند
تولیدی خانم آرمند کارگاه شیرینی 1393/10/20 زرند
نیررگاه زرند 1393/04/29 زرند
دانشکده صنعتی معدنی زرند 1390/01/01 زرند
شرکت الکتروپمپ توان طاهر 1391/10/13 زرند
شرکت طلای سبز زرند 1393/06/30 زرند
شرکت آریا هنگارد کارخانه مس سرچشمه 1388/10/21 سرچشمه
شرکت پاهنگ مس سرچشمه 1394/01/31 سرچشمه
آموزشکده فنی پسرانه سیرجان 1394/01/31 سیرجان
دانشگاه آزاد سیرجان 1387/01/20 سیرجان
دانشگاه واحد علوم تحقیقات سیرجان 1389/10/11 سیرجان
شرکت سمنگان باستان سیرجان 1393/08/27 سیرجان
شرکت کارخانجات تصفیه شکر سیرجان 1387/02/22 سیرجان
شهرداری منطقه 1 سیرجان 1387/03/25 سیرجان
مدیریت آموزش و پرررش شهربابک 1388/02/21 شهربابک
شهرداری خرسند شهربابک 1393/07/07 خرسند
مرکز بهداشت عنبرآباد 1388/08/17 عنبرآباد
سپاه کهنوج 1393/08/17 کهنوج
شهرداری کهنوج 1393/05/17 کهنوج
دانشگاه آزاد کهنوج 1388/02/08 کهنوج
نیررگاه برق کهنوج 1386/09/26 کهنوج
مرکز بهداشت منوجان 1393/05/11 منوجان
دانشکده علوم قرآنی بندرعباس 1393/02/17 بندرعباس
تمامی دانشگاههای پیام نور سرتاسر شهرستانها 1385/05/28 تمامی شهرستانها