برای اینکه آرایه رو بهتر تصور کنیم یک لیست خرید رو در نظر میگیریم. هر مورد موجود در لیست خرید از دیگری جداست ولی تمام موارد موجود در لیست رو میتونیم به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم و به این مجموعه یک نام بدیم.
هر عنصر موجود در هر آرایه (Array Element) با استفاده از یک شماره از عناصر دیگه متمایز میشه. PHP به صورت خودکار این شماره ها رو اعمال میکنه اما مهم اینه که بدونیم این شماره ها از صفر شروع میشه... یعنی اولین عنصر هر آرایه شماره ش یا همون ایندکس ش(Index) صفر هست به جای یک. این شماره مشخص کننده عنصر آرایه به عنوان شاخص (Index) یا کلید آرایه شناخته میشه. و این نوع آرایه ها رو به عنوان آرایه های دارای شاخص نامگذاری میکنیم.
خب حالا بریم سر مثال... اینجا ما میخوایم یک آرایه تعریف کنیم که روزای هفته رو درش ذخیره کنیم ، اسم آرایه مون رو میذاریم week :

$week = array();

خب حالا میخوایم به تعداد ایام هفته به آرایه مون عنصر اضافه کنیم :
$week[0] = 'شنبه';
$week[1] = 'یکشنبه';
$week[2] = 'دوشنبه';
$week[3] = 'سه شنبه';
$week[4] = 'چهارشنبه';
$week[5] = 'پنجشنبه';
$week[6] = 'جمعه';
این آرایه ها به عنوان آرایه دارای شاخص نامگذاری میشن، یک نوع دیگه ار آرایه ها در PHP وجود دارن که به آرایه های وابسته(Associative Arrray) معروف هستن.در این آرایه ها برای مشخص کردن عنصر آرایه از کلید استفاده میشه که این کلید یا به صورت حروف یا ترکیبی از حروف و اعداد هستش، به عنوان مثال یک آرایه حاوی مشخصات کتاب میتونه به صورت زیر باشه :

$book['title'] = 'آموزش پی اچ پی';
$book['author'] = 'دیوید استیفان پاورز';
$book['total_page'] = '600';
$book['price'] = '$2';