همانند دیگر زبان های برنامه نویسی PHP این اجازه رو به شما میده که مقادیر مختلف رو توی یک نوع خاص از متغییر ها به نام آرایه (Array) ذخیره کنین....